انبارکارخانه مهبان دارو

انبارکارخانه مهبان دارو

 انبارکارخانه مهبان دارو

نقشه دمایی  انبار مهبان دارو  با پروتکل المنتری(Elementary)


بازه زمانی انجام نقشه دمایی 7 روز می باشد و تعداد دستگاه ها بر اساس متراژ و پروتکل در نظر گرفته شده 15 عدد می باشد.
جمع آوری دستگاه ها بعد از 7 روز انجام شده وتست های قطع برق و درب باز به همراه تست رطوبت انجام شده است
پس از انتقال دیتالاگرها به شرکت آریانا دیتاها جمع اوری شده بررسی و جمع آوری شده و گزارشات مورد نظر به همراه نکات مورد بررسی تحویل شرکت مربوطه شده
این گزارشات شامل جداول 2 بعدی و 3 بعدی نیز می باشد.
در انتها تعدد دیتالاگرهای جایگذاری بابت پایش دائمی انبار مذکور به شرکت مهبان دارو اعلام شده ، همراه محل و ارتفاع نصب آنها.
درمورد شرکت مذکور تعداد7 عدد دیتالاگردائمی جهت پایش همیشگی دمای انباربرای نصب الزامیست.

0 نظر تا الان ثبت شده است.

نظر خود را ثبت کنید