شرکت رویان دارو

شرکت رویان دارو

شرکت رویان دارو

نقشه برداری دمایی انبار دارو در سال 1400 با پروتکل اینترپرایز(Enterprise) انجام شده است.

در 11 انبار داوریی نقشه برداری دمایی انجام شده است و در انتها 6 عدد دیتالاگر دائمی جهت پایش همیشگی دمای انبارها الزامیست.

در طول زمان نمونه برداری دستگاه رطوبت نیز جایگذاری می شود.رطوبت بیرون و داخل انبارها اندازه گیری شده و داخل گزارشات ماکسیمم و مینیموم و میانگین نیز گمپنجانده میشود.

0 نظر تا الان ثبت شده است.

نظر خود را ثبت کنید