شرکت دارویی فارابی

شرکت دارویی فارابی

شرکت دارویی فارابی

13 عدد انبار داوریی نقشه برداری دمایی با پروتکل المنتری (ٍElementary) بعد از بررسی های نهایی انبارها در فصل گرم بابات جایگذاری دیتالاگرها و جهت پایش دائمی انبارها 44 عدد دستگاه در انتهای فصل سرد برای انبارها لازم است.

دستگاه ها در تمامی انبارها در فواصل مختلف به مدت 7 روز دما را اندازه گیری کرده و تست های درب باز و بسته و رطوبت محیط اندازه گیری شده و پس از آن تمامی دیتالاگرها جمع آوری شده و اطلاعات دریافتی بررسی و تحلیل شدند 

در انتها گزارشاتی کتبی از این بررسی ها به شرکت مربوطه تحویل داده شده است.

0 نظر تا الان ثبت شده است.

نظر خود را ثبت کنید