شرکت امین دارو

شرکت امین دارو

شرکت امین دارو

4 انبار و یخچال شرکت امین دارو نقشه برداری دمایی انجام شد با پروتکل (ٍEnterprise)

نقشه برداری فصل گرم(1401): بعد از اجرای کار در انتها تعداد 23 دستگاه دیتالاگر جهت پایش دائمی دمای انبارها و یخچال ها لازم است.

در نقشه برداری اینترپرایز:در طول زمان نمونه برداری دستگاه رطوبت جایگذاری می شود و البته در زمان تست هم رطوبت بیرون و داخل انبارها گرفته شده و در داخل گزارش گرافها و نمودارها ماکسیمم و مینیموم و میانگین نیز گنجانده خواهد شد.

0 نظر تا الان ثبت شده است.

نظر خود را ثبت کنید