دمای استاندارد سردخانه چیست؟

دمای استاندارد سردخانه چیست؟

دمای استاندارد سردخانه چیست؟

یکی از موضوعات مهم در نگهداری از مواد دارویی و مواد غذایی ثبات دمایی آنها است. مواد دارویی حساس در دمای خاصی نگهداری می‌شوند و برای تامین دمای مورد نیاز معمولا از سردخانه استفاده می‌شود. دمای سردخانه همچون دمای محیط باید در محدوده استانداردهای دمایی تعریف شده حفظ گردد.
شرایط استاندارد برای مواد دارویی با مواد غذایی متفاوت است و با توجه به نوع محصول محدوه دمایی خاصی تعریف شده است. اما یکی از تعاریف عمومی استاندارد برای محدوه دمایی سردخانه‌ها دمای بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد است. حفظ این دما از آن جهت اهمیت دارد که در صورت پایین‌تر رفتن دما احتمال یخ زدگی و در صورت بالاتر رفتن دما احتمال تاثیر منفی دمای بالا بر کیفیت مواد دارویی وجود خواهد داشت.

با توجه به اهمیت ثبات دمایی در سردخانه‌ها، تست‌های صحت سنجی و اعتبار سنجی نیز انجام می‌شود تا بهترین شرایط دمایی ایجاد گردد. همچنین برای پایش دائمی اطلاعات سردخانه نیز از دیتالاگر استفاده می‌شود. قبل از قرار گرفتن دیتالاگر داخل سردخانه باید نقشه دمایی نیز تهیه گردد تا نقاط سرد و گرم آن شناسایی شوند و به طور دائمی توسط دیتالاگر پایش شوند.

0 نظر تا الان ثبت شده است.

نظر خود را ثبت کنید